Haf o hyd answyddogol, ŵ Capten

Am wlad sydd â delwedd o fod yn anffurfiol mae’na rai rheolau pendant.

A rheolau am bethau sylfaenol ydynt.

Tra mae mynd a dod y tymhorau mewn gwledydd eraill yn rhywbeth sy’n dros y lle i gyd, mae’r haf, hydref, gaeaf a gwanwyn yn Awstralia’n dilyn patrwm ffurfiol.

Ffurfiol  iawn.

Rhagfyr y 1af yw dechreu’r haf.

Mawrth y 1af yw’r diwrnod lle daw’r hydref.

Mehefin y 1af yw’r amser i sôn am y hen jôc wael honno “winter draws on”.

Ac fe ganwn ni gyd “Moliannwn” ar Medi’r 1af.

Ond, wrth gwrs, nid yw’r tywydd yn dilyn yr un sgript.

Gan anwybyddu’r perygl o’ch cythruddo chi, haf digon gawel oedd e eleni.

Twym neis ond nid crasboeth.

25-30 gradd.

Am siom !!

Yn wir, yma ym Melbourne yr oedd gorau ohono wythnosau lawer yn ôl.

Ond heddiw mae gennym Haf Bach Mihangel.

A fydd y Mihangel hwnnw yn Michael Clarke tybed ?

Criced yr wyf yn sôn amdani – gêm yr haf sydd â’i Chwpan yn yr Hydref.

Mae’r gystadleuaeth ar ei hanner ac mae hwyl y gemau cynnar yn dechreu diflannu.

Yn achos tîm Awstralia nid oes llawer o hwyl ar wahân i’r deimlad hyfryd o deimlo eich cyfrif banc yn ehangu.

Mae statws y capten Michael Clarke wedi bod dan cwmwl am dipyn oherwydd anafiadau rheolaidd  ac, yn ôl y sawl sy’n brolio eu bod nhw’n gwybod, materion mewnol yr ystaefell wisgo.

Mae hon yn stori bwysig.

Nid oes yr un sefydliad cenedlaethol sy’n cyfrif yn fwy i’r Awstraliwr cyffredin ar fwrdd bws Bondi Junction na’r tîm criced cenedlaethol.

Felly, mae unrhyw awgrym o gecreu a chwympo mâs yn rhengoedd y dynion sy’n gwisgo cap y “baggy green” yn destun o bwysigrwydd sylweddol.

Erthyglau, rhaglenni ffonio mewn, trafodaaethau ar y teledu ac yn y blaen.

Mae unrhyw dystiolaeth o broblemau yn brin ond …

“It’s just the vibe of the thing, your Honour”, yn ôl y cyfreithiwr di-glem Denis Denuto yn ffilm”The Castle”.

Y “vibe” yw hyn: mae M. Clarke yn wahanol i’w gyd-chwaraewyr.

“Show pony” gyda’i tatts a’i gariadon enwog a’i geir … ac ar ben hynny, nid yw’n ôr-hoff o’r gân a genir ar ddiwedd pob gêm fuddugol i’r Aussies.

Capten llwyddiannus ond cymeriad lletchiwth.

Dyn sy’n fwy o seleb na dyn criced i’r carn.

Fe wnaeth pethe gwella tipyn yn sgîl marwolaeth Phillip Hughes pan siaradodd Michael Clark o’r galon ac yn ei ddagrau am ei fêt.

Nid yw trasiedi’n para am hir yn y cyfryngau 24 awr ac o fewn ychydig ddyddiau yr oedd ‘na fwy o sôn am rwygiadau yn rhengoedd y tîm.

Ond fe fydd yr holl sibrydion, adroddiadau heb yr un ffynhonell  a’r gweddill o’r nonsens yn angof pe bai’r Cwpan yn nwylo Clarke yng nghanol y MCG ymhen tair wythnos.

Ennill yw popeth yn y wlad hon.

Fe ddaw barn hanes yn y man.

Rhowch sylw

Filed under Uncategorized

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Newid )

Connecting to %s