Y Wlad Ffodus Ffôl

Mae’n 26 mlynedd ers i mi ymgartrefu yn Awstralia, 24 ohonynt fel dinesydd o’r wlad hon.

Yr wythnos hon, ar ôl dyddiau lawer o ddadlau ffyrnig am fygythiad terfysgaeth gydag elfennau cryf o annoethineb, aeth fy ngwlad fabwysideig yn wleidyddol gwallgof yn fy nhyb i.

Penderfynodd dau brif swyddog ein senedd y dylid rhoi unrhyw fenyw sydd am wylio’r gweithgareddau a sy’n mynnu gwisgo burqa y tu ôl I wal gwydr yn y siambr.

Llefarydd Tŷ’r Cynrychiolwyr/House of Representatives Bronwyn Bishop a Llywydd y Senedd/Senate Stephen Parry benderfynodd ar eu liwt eu hunain i godi gwaharddiad o’r fath ar rai o’u cyd-Awstralwyr.

Ers i’r ofn o derfysgaeth godi’n arw mis diwethaf mae sawl awr o radio a theledu ac ambell fedr o golofnau papurau newydd wedi trafod y burqa a’i lle yn y wlad hon.

Yn wir, mae’na adegau’n ddiweddar pan yr wyf yn dechreu meddwl fy mod i’n byd mewn gwlad lle synnwyr cyffredinol wedi llwyr ddiflannu.

Ond er gwaeth yr holl dystiolaeth o “hysteria” a gwaeth yr oeddwn yn dal i gredu yn Oz hyd nes i’r ddau bwysig yng Nghanberra benderfynu am beidio caniatau’r burqa yn “eu tŷ nhw”.

Bishop a Parry sy’n rheoli adeiladau’r senedd a Rhyddfrydwyr ydynt, sef ceidwadwyr.

Bronwyn Bishop

Stephen Parry

Nid oes gair Cymraeg yn y “Collins” am “breathtaking” er bod’na un a “breathalyser”!

Yr oedd safbwynt Bishop a Parry yn “breathtaking” a mwy ac, o bosib, y dylid cynnal prawf anadlydd ar y ddau ohnynt !

Ond ni ddylai neb ddweud jôcs neu chwarae gyda geiriau wrth i ni ddelio â’r sefyllfa sydd ohoni.

Mae pethe’n ddifrifol.

Difrifol iawn.

Am unwaith fe wnaeth y Brif Weinidog Tony Abbott geisio rhoi stop ar rywbeth twp a pheryglus.

Ond nid yw’r mater wedi cael ei setlo hyd yma gan nid yw Tony o Lundain yn cael gosod rheolau ar y senedd.

Beth yffach sy’n mynd ymlaen yn y wlad hon ??!!!

Rhaid dweud bod y busnes burqa yn dweud llawer, llawer iawn am gyflwr y genedl hon.

Dyddiau du.

Dyddiau peryglus.

Dyddiau lle mae angen arweinyddiaeth arnom ni gyd.

Chwilio amdani yr ydwyf – a nid eithriad mohnof.

Un peth a gododd fy nghalon heddiw wrth i mi gerdded ar hyd Sydney Road yn Brunswick – prif stryd fy milltir sgwar.

Mae’n ardal aml-ddiwylliannol, aml-hiliol.

A heddiw yr oedd’na gwrteisi mwy nag arfer wrth i ni, y bobl gyffredin, siopa, yfed coffi a bwyta pastai cig, sushi, burek a pizza.

Boed burqa ar ben rhywun ai peidio, roedd rhannu “dydd da” yn beth cyffredin iawn a gwenau ym mhob man.

Gwyn, brown a melyn ein byd.

Brunswick – maestref amrywliw fwya’r genedl yn dangos y ffordd ymlaen.

O, a chyn i mi fynd, darn bach o wybodaeth, tystiolaeth, gwirionedd.

Nid oes yr un fenyw’n gwisgo burqa erioed wedi ceisio cael mynediad i’r senedd-dŷ Awstraliadd hyd y gwn I a llawer un arall.

Beth yffach sy’n mynd ymlaen ?

Advertisements

Rhowch sylw

Filed under Uncategorized

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s