Oblygiadau – ambell i sylw

Weithiau mae peidio bod rhywle’n fantais ac yn eich galluogi chi i weld pethe’n gliriach.

Ond mae camddehongli’n digwydd yn amlach na pheidio.

A chyda’r rhybudd “iechyd hwnnw”, ymlaen â’r sylwadau wedi’r refferendwm.

Nid yw’r drefn yn golygu dim !

*Cynhalwyd pleidlais ar dorri i ffwrdd. Mewn llefydd eraill mae colli bywydau wedi digwydd, nid bwrw pleidlais.

*Oes, mae elfennau hyll wedi ymddangos yng ngwleidyddiaeth y DU. Rhaid i mi ddyfynnu o’r iaith wreiddiol:  “If people don’t like it they can move somewhere else in the UK” ys dywed AS Ceidwadol o Southend wrth gyfeirio am fudiad newydd  “Fightback England”.

*”Better Together”.  Mae’na ragor o waith iddyn nhw i’w wneud, ond peidiwch â disgwyl gormod.

*Y cyfryngau Llundeining a’r Sefydliad.  Beth yw’r gwahaniaeth ? Gyrrwch eich atebion ar gefn cerdyn post.

*Mae’na gwmwl uwchben y Bîb.  Yr ateb sydyn byddai sefydlu “Scottish Six” yn syth bin.

*Alex Salmond: beth yw’r Gymraeg am “canny”? Yr oedd ganddo Cynllun B wedi’r cwbl !!

*Gwleidyddiaeth: Mae’na beryglon wrth i’r cyhoedd gymryd rhan mewn democratiaeth – peryglon i wleidyddion ! Daeth “calon” yn ôl i faes y gâd wleidyddol – hir oes iddi.

*Llafur: Yn sefyll ar goresffordd. Mewn grym yng Nghymru oherwydd hanes, yn siop siafins yn yr Alban, ac yn llawn ofn yn Lloegr. Ond, wedi dweud hynny, fe allai hi fod mewn grym o fewn blwyddyn.  Yr oedd clywed John Denholm a Frank Field yn sôn am Blaid Lafur Lloegr yn gwneud i mi deimlo’n anesmwyth braidd.

*Ceidwadwyr: Cameron mewn twll.  Fe fyddai symud i’r dde’n ail-wneud gwelidyddiaeth ac yn achub y Democrariad Democrataidd o bosib.

*Lloegr: Nid gwlad syml o bell ffordd.  Mae’na wir ymdeimladau o arwahanrwydd yn llefydd fel Swydd Efrog, Northumberland a (ymddiheuriadau i Dick Cole a ) a Chernyw. Mae Llundain yn wlad ar ei phen ei hunan gyda’r wlad arall sef y Dde Ddwyrain/Home Counties o’i chwmpas.  Mae angen ar Loegr “Better Together” !

*Yr Alban: Gwlad ryfedd sy wedi newid.

*Cymru: Dal i ddisgwyl 😉

*Prydeindod: Beth ? Pwy ?  Yr oedd ymddygiad dyddiau ola’r ymgyrch wrth i’r sefydliad addo ac addo er mwyn ennill cefnogaeth i’r achos “na” yn agoriad llygaid i  lawer o bobl.  Ond nid i’r “Prydeinwyr” sy wedi brwydro dros hawliau ieithyddol a chymudeol a mwy yn ystod y degawdau diwethaf. Yn lawer rhy aml yr oedd rhaid fygwrth neu godi embaras ar y Sefydliad yn hytrach na thrafod yn gall i ennill dadleuon.

Ac wrth i mi gwpla’r gwaith teipio mae rhaglen etholiad Seland Newydd newydd gychwyn.

Du fy myd.

Rhowch sylw

Filed under Uncategorized

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Newid )

Connecting to %s