Y werin bobl a’r weriniaeth

Wrth i nifer o sylwebyddion gwleidyddol honedig y wasg Lundeinig ddechreu “dadansoddi” pleidlais yr Alban am annibynniaeth tra’n dangos agwedd sarhaus at bopeth sydd tu hwnt i gylch y M25, gaf i son am ddyfodol cyfansoddiadol ein gwlad fawr ni.

(Yr wyf wedi bod yn ddinesydd o Awstralia ers 1991 – ur wyf yn “certified Australian” o bosib)

Yn ôl pôl piniwn ym mhapurau cwmni Fairfax y mae cefnogaeth am gael gwared o’r teulu brenhinol a chreu gweriniaeth wedi gwanhau’n arw.

Os oes modd gwanhau’n arw tybed ?

Wel yn yr achos hwn, yr wyf yn credu fy mod i’n dweud ac ysgrifennu’r gwir.

Y rheswm i mi ddweud hynny yw’r dystiolaeth yn y pôl bod “celebrity” bellach yn bwysicach na chyfansoddiad.

Mae cefnogaeth am sefydlu gweriniaeth ar ei isaf ers 20 myledd.

42.9% o blaid, 57.1% yn erbyn.

(Wrth basio, fe fyddai cael y fath ganlyniad yn yr Alban yn synnu llu o “arbennigwyr” sy wedi ymddiddori yn y refferendwm ers wythnosau.)

Yn ddiddorol, mae pleidleiswyr ifainc (18 – 34) yn gwrthod y syniad o weld Arlywydd yn ben ar Oz bron mor gryf a’r hen gategori ceidwadol honno – pensiynwyr.

Y ffigurau:
O blaid 39.4%
Yn ôl oedran: 18-34 35.6%, 35-50 45% 51-65 43.8%, 65+ 30.7%

Yn erbyn 41.6%
Un ôl oedran: 18-34 39.7%, 35-50 37% 51-65 40.4%, 65+ 54.8%

I ble yr aeth cymeriad gwrth-sefydliad Awstralia dwedwch ?

I aralleirio Tony Hancock (ac Alan Simpson a Ray Galton).

“Eureka. Barry Mackenzie.Trevor Chappell. Did they die in vain?”

Nodyn – os nid oes gennych glem am y “jôc” uchod …

Mae’n gredo bod Awstraliwyr yn naturiol gwrth-sefydliadol ers dyfodiad y sawl “o Ewrop”.

A’r rheswm am gredu hyn ?

Mae Awstralwyr yn chwerthin am ben yr hen ffordd Brydeinig hir wyntog o wneud petheu ac yn meddwl bod yr Americanwyr yn siarad trwy eu Stetsons.

Siarad yn blaen ac yn bwrpasol – dyna ein ffordd ni o drafod.

Wrth gwrs, mae’na wahaniaeth rhwng “siarad plaen” a “siarad gwrth-sefydliadol”.

Ond sŵn y siarad sy’n creu’r syniad o Aussies yn gwrthwynebus i gadw’r status quo heb ofyn cwestiwn.

Wrth edrych ar y ffigurau yn y pôl piniwn, mae’r ifainc yn cefnogi’r teulu brenhinol yn union fel ac y mae rhai o’r sawl a oedd yn yr un oedran a nhw pan ddaeth Elisabeth i rym.

18-34 a 65+ yn byw yn yr un byd ?

Ym 1954 yr oedd y teimlad o berthyn i Brydain a’i phrif deulu yn fyw ac yn iach. Yr oedd colli gwaed ar y cyd dwywaith mewn llai na hanner canrif yn ffres ar feddyliau pobl. Yr oedden yn perthyn i un o sefydliadau cadarnach a chadarnhaol y byd. Dyna sut yr oedd oedolion ifaanc – 18-34 oed hynny yw – yn gweld pethau.

Ym 2014 mae natur y berthynas wedi newud yn drawiadol. Perthyn i rai o enwogion y byd – “celebs” – sydd y gyfrif am deimladau’r 18-34au neu’r Gen Yers ‘na. William, Harry a Kate yw ein Kardashians a One Direction. Ac fel mae pobl di-rif sydd wedi bod ar lwyfan, teledu neu senedd yn gwybod – nid yw enwogrwydd o unrhyw safon a lefel yn para ond i’r sawl yn at y lefel uchaf … a gwaethaf.

Ffigurau tebyg ond dwy stori wahanol iawn.

Ac mae pwyso a mesur cwpl o elfennau mewn bôl piniwn yn rhan o stori llawer llai cymleth.

Ni fydd Awstralia’n weriniaeth am dipyn eto.

Advertisements

Rhowch sylw

Filed under Uncategorized

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s