Naifrwydd a Gobaith 0 Real Cymru 1

Daeth dydd cyhoeddi’r Cyfrifiad a nid oedd yn ddiwrnod da.

Mae gweld gostyngiad yn y nifer sy’n siarad Cymraeg yn siomedig a ddweud y lleiaf.

Ond gweld y fath ostyngiad –  20.5% i 19% – yn llawer mwy na hynny.

Yn wir, mae Cyfrifiad 2011 yn glec go solet i’r sawl sy’n poeni am y Gymru Gymraeg.

Dau ddiwrnod yn ôl yr oeddwn yn hyderus iawn o weld ffigwr oddeutu’r 600K.

A pham lai ?

Yr oeddwn i’n gwybod am dŵf gwyrthiol ym myd addysg Gymraeg, yr oeddwn i wedi clywed y Gymraeg yn gyson ac yn uchel ar strydoedd y Brifddinas yn ddiweddar ac yr oeddwn i wedi clywed a darllen geiriau gobeithiol gan sawl un.

Fe dylwn i wedi meddwl yn fwy am eiriau Saunders Lewis (fy nghyd-“Lancastrian”) a’i ddarlith hanner can mlynedd yn ôl cyn defnyddio cwpl ohonynt mewn ymdrech i wneud pwynt clyfar mewn blog o bell.

“Fydd’na ddim “sioc” na “siom”, fe fydd’na ffigurau” meddai’n llawn gobaith ac yn ôr-hyderus.

Ffŵl naif !!

Yr oedd fy ngobeithion a sylwadau yn anghywir i’r fath raddau i mi feddwl na ddylywn i ddweud un gair arall o bell am gyflwr iaith a gwlad lle yr wyf yn ymwelydd (digidol a chorfforol) erbyn hyn.

Ond rhaid derbyn eich methiannau a gwendidau er mwyn tyfu.

Fe ddaw’r dadansoddiad y tro hwn gan rywun sydd yng nghanol maes y gad ieithyddol.

Y cyfan yr wyf am wneud yw cyfaddef ffolineb gan ddweud yr oeddwn wedi boddi (o’m gwirfodd) mewn môr o naifrwydd a gobaith.

Gwers bersonol, ond mae’r “darlun mawr” yn bwysicach o lawer na honno.

Yn sydyn reit mae Cymru yn ôl ar Bont Trefechan.

Ac am y blogio – wel, fe fydd  helyntion radio masnachol Awstralia‘n ddigon i’m cadw yn brysur am dipyn eto.

Rhowch sylw

Filed under Uncategorized

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Newid )

Connecting to %s