Cyfryng mewn argyfwng, cyfrwng ar brawf

Yr wyf eisiau son am fy nghariad cyntaf.

A nid mater hawdd yw e, gan fod y cariad hwnnw o dan straen yn y wlad hon.

Am dros hanner canrif y mae’r peiriant di-wifr wedi codi gwefr arnaf.

Fel darlledwr ac fel gwrandawr yr wyf wedi rhannu profiadau gwych a gwael yn ei chwmni ers i mi ddechreu chwarae ‘da’r knobs ar y set mawr, brown oedd gennym ar ben silfoedd y gegin.

Cariad pur mae ‘di bod ar hyd y blynyddoedd, ond yn ystod y dyddiau diwethaf mae’r berthynas wedi suro.

Sôn yr ydwyf, wrth gwrs, am gythrwbl yr alwad ffôn hynod anffodus o orsaf radio 2DayFM i Ysbyty y Brenin Edward VII.

Fel sôniais i ar y raglen Taro’r Post, yr oedd y drasiedi a ddigwyddodd i teulu Jacintha Saldanha a’r argyfwng sy’n tynnu dau gyflywnydd radio i ddyfnderoedd ysbryd yn anochel.

Gyda bron pob gorsaf radio masnachol FM yn y wlad “llawn jocyrs” hon yn defnyddio galwadau pranc fel eu bara beunyddiol i ddiddanu cynulleidfa ifainc di-hid.

Yng ngeiriau’r athronydd afarwol hwnnw Homer J Simpson: “It’s funny because I don’t know him.”

Fel un sy wedi gweithio yn y sector masnachol y byd darlledu, fe allaf ddweud wrthoch y mae’r llawer rhy ormod o’r sawl sy’n gweithio ynddi yn llawn ofn AC uchelgais.

Cymysgedd beryglus os fuodd’na un erioed.

Cyflwynwyr, cynhyrchwyr a phobl gwerthu hysbysebion sy’n ysu “dod ymalen” yn y diwidiant tra’n gwybod bod ‘na lu o bobl eraill o’r cyrsiau cyfryngol di-ri yn aros i gymryd eu lle nhw.

O ganlyniad mae pobl yn gwneud yr hyn sydd eisiau i’w cadw nhw yn y job ac i wneud argraff.

Ac ar ben hynny mae llawer iawn o bobl y cyfryngau’n byw mewn byd o bobl cyfryngol eraill – y cyfryngis bondigrybwyll.

Felly mae eu cysylltiad â’r gymuned ehangach yn wan ar y naw.

Dyma i chi awyrgylch afiach a pheryglus.

Ac mae’r galwadau pranc yn rhan o’r broses.

Ffordd hawdd o “siocio” a “diddanu” dros dros ydyn nhw ac mae’r gynulleidfa wrth eu boddau wrth wrando.

It’s funny because I don’t know him.”

Doniol ‘te.

Tra mae cyfranddaliadau Southern Cross Austereo yn colli tir, y cyflwynwyr yn gwynebu diwedd gyrfa a’r wasg yn gwledda ar bob tamaid newydd yn y stori, yr wyf am ofyn a ffug-ateb cwpl o gwestiynau syml sydd, yn fy marn i, yn mynd i wraidd y sefyllfa.

C: Beth yw pwrpas gorsaf radio masnachol trwyddedig gwneud galwadau ffôn pranc ?

A: I ddiddanu, am dipyn bach o sbort.

C: Ydych chi’n derbyn fe allai galwadau o’r fath codi embaras ar y bobl sydd yn eu derbyn.

A: Tipyn o sbort yw e.

C: Ond mae codi embaras yn rhan o’r “sbort” onid yw e?

A: I ryw raddau, ydy.

C: Pe tai rhywun yn eich galw chi ar y  ffôn a’ch twyllo ac yn darlledu’r peth – a fyddech chi’n “mwynhau” y profiad.

A: Fel dywedais i, mae’n dipyn o sbort.

(SAIB)

C: A ydych chi’n derbyn mae’r wahaniaeth rhwng teimlo embaras a chywilydd yn un fach iawn.

A: Efallai.

C: Ond mae’na gysylltiad rhwng y ddwy oes e ?

A: Ummm…oes.  Weithiau.

C: Mae’na gysylltiad.

A: Oes … nid yn aml.  Ond oes.

C: Felly, a ydych chi’n derbyn a allai godi embaras neu gywilydd ar rywun mewn ffordd gyhoeddus cael effaith “anffodus” mewn ffordd emosiynol neu seicolegol ?

A: “Sbort” yw’r galwadau ffôn pranc.  Diddanu pobl yw’r bwriad. Nid pethe ych-a-fi ydyn nhw.

(SAIB HIR) 

C: Beth sy’n codi cywilydd arnoch chi a’ch diwidiant ?

Dal i aros am ateb i’r gwestiwn honno yr ydyn ni.

Mewn oes di-gywilydd mae ateb cwestiwn syml yn her i lawer gormod o bobl.

Nid wyf wedi clywed neb yn ceisio gofyn y cwestiynau uchod eto.

Paham tybed ?

dwli ar rad

Rhowch sylw

Filed under Uncategorized

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Newid )

Connecting to %s