Teitlau a geirfa

Mae Cymru fach ar fy meddwl yn fwy nag arfer.

Mae Melbourne newydd ffarwelio a’r tîm rygbi cenedlaethol ac yr wyf wedi bod yn cynllunio ar gyfer “trip fawr” lan sha “north”.

Jiawch, mae prynu tocynnau pêl-droed i weld Dinas Abertawe a jobyn a hanner. 

Cofrestru am hyn a llall,  ymaelodi â rhyw gorff arall.

Bois bach, jyst eisiau gweld y Swans yn erbyn Everton ydwyf !

Cyn y tymor pêl-droed daw tymor yr Eisteddfod Genedlaethol a hynny ym Mro Morgannwg.

Yr oedd gennyf fwriad i gystadlu yn y gystadleuath flogio eleni ond aeth yr hen gân i Ewrop a JoyEurovision.com yn drech arnaf.

Piti, ond fe ddôf yn ôl !!

Yn wir, dod yn ôl y byddaf ym mis Medi ac erbyn hynny fe fydd ‘na Archdderwydd newydd yn paratoi am ei gwaith.

Christine James fydd yr unig enwebiad o flaen aelodau’r Orsedd pan gynhelir eu cyfarfod blynyddol yn ystod y brifŵyl ym mis Awst.

Y fenyw gyntaf i’w dyrchafu i’r swydd felly fydd Christine.

Ac mae rywbeth sbeshal arall ganddi i’w gynnig.

Nid ei hiaith gyntaf mo’r Gymraeg.

“Christine hefyd yw’r ddysgwraig gyntaf i gael ei henwebu i swydd yr Archdderwydd ac mae hyn hefyd yn destun llawenhau i ni fel cenedl,” meddai’r Archdderwydd Jim Parc Nest.

Dysgwraig.

Fel un a ddysgodd yr iaith fy hunan nid wyf yn gwbl hapus gyda’r geiriau dysgwraig neu ddysgwr i ddisgrifio un sydd dwyieithog cant y cant ac sydd wedi cyfrannu cymaint i’r byd Cymraeg.

Ai creadur croendenau a naïf ydwyf ?

Neu a oes gan y “Cymry iaith gyntaf” dueddiad i gadw’r sawl sydd wedi dysgu’r Gymraeg ar “silff” tipyn yn is na’u “silff” nhw ?

Yr wyf wedi sylwi bod gan yr Albanwyr Gaeleg dueddiad arbennig, sef “bedyddio” unrhywun sy’n dod yn rhugl yn eu hiaith yn “Gael”.

Yn wir, fe ddarlledwyd  rhaglen am yr Almaenwyr sy’n siarad Gaeleg ar sianel BBC Alba, “Na Gaidheaileamailtich” oedd ei henw.

Oes angen y fath dueddiad yng Nghymru  ?

Fel un a anwyd i fam gyda thipyn bach o dras Cymreig ac aeth i bellafion addysgiadol i sicrhau’r iaith, nid fy lle i  yw cynnig ateb … yn y lle cyntaf.

Ond rhaid bod ‘na air well na “dysgwraig” i ddisgrifio rhywun sy wedi profi ei hunan trol ar ôl tro fel bardd o fri a llawer mwy.

Mae Christine James wedi pasio “ei phrawf gyrru” ieithyddol ers blynyddoedd !!

Rhowch sylw

Filed under Uncategorized

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Newid )

Connecting to %s