Gwyddel Unigryw

Nid yw’r enw Jim Stynes yn golygu fawr ddim i neb y tu allan i rannau o Awstralia ac Iwerddon.

Ond mae ei stori – a ddaeth i ben yn rhy fuan o lawer heddiw – yn werth ei chlywed.

Fe’i anwyd yn “Dub“, brodor o brifddinas Iwerddon, a bu farw yn arwr i ni sy’n digwydd byw ym Melbourne, calon gamp gynhenid  y wlad frown enfawr hon.

Bu farw heddiw yn 45 oed ar ôl brwydr hir, poenus a chyhoeddus gyda chancr.

Fe ddaeth Jim i chwarae “Aussie Rules” yn 17 oed heb wybod y peth cyntaf amdani ar wahân ei bod hi’n debyg i ryw raddau i bêl-droed y GAA.

Tyfodd Jim Stynes i fod un o’r chwaraewyr gorau erioed yn hanes y gem AC i fod yn ddinesydd o’r ddinas a thalaith hon a roddodd lawer iawn yn ôl i’r gymuned ehangach.

Yn wir, yr oedd Jim Stynes yn llawer mwy na chwaraewr VFL/AFL.

Dyngarwr o’r safon uchaf oedd Jim a welodd fod gan rhywun yn llygaid y cyhoedd gyfrifoldeb i gyfrannu i’w gymdeithas.

A rhoddodd Jim Stynes lawer iawn yn ôl i’w glwb, Melbourne – y “Demons”, y Cythreuliaid os liciwch chi.

Roedd yr hen sefydliad pêl-droed wrth ymyl y diben yn ariannol ac yr oedd angen “angel” arno.

Clwb y bois cyfoethog yw Melbourne wedi bod erioed  – clwb y cyfreithwyr, y meddygon, y dynion busnes, y sawl a fynychodd ysgolion bonedd – ond pwy wnaeth achub y clwb ?

Y “Dub” wrth gwrs !!

A phan ddaeth Jim Stynes wyneb yn wyneb â chancr fe wnaeth e frwydro a brwydro ond mewn ofer.

45 blynedd o wneud gwahaniaeth oedd hanes Jim Stynes, ar y cae ac oddi arno.

Bob hyn a hyn mae colled, boed yn bersonol ai peidio, yn eich gorfodi chi i ystyried y byd sydd o’ch cwmpas a’ch rhan ynddo.

Nid wyf erioed wedi cwrdd â Jim Stynes ond roedd gweld rhywun o’i safon yn gwenud fy myd a’m ddinas yn well o lawer.

Arwr y “Demons” a aeth yn arwr i ni gyd.

Mae’i golli fe mor ifainc yn ddigwyddiad cythreulig o drist.

Rhowch sylw

Filed under Uncategorized

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Newid )

Connecting to %s