Edrych yn ôl, edrych ymlaen – cofio a gobeithio

Rhwng gwaith a gŵyl ydwyf wrth i mi deipio.

Y busness darlledu/newyddiadurol ar y naill llaw a chriced ar y MCG ar y llaw arall.

Tipyn o seibiant sydd gennyf ar fore heulog i hel feddyliau am 2011 ac i osod canllawiau/gobeithion/ofnau am y flwyddyn nesaf.

Un o’r pethe sy’n amlygu’r broses o fod yn ganol-oed yw’r cynnydd yn y nifer o golledion o’ch cwmpas.

Pobl, diddordebau, cymdeithasu’n gyhoeddus, naifrwydd, gwallt.

Ar yr un pryd mae’na ambell i ennillion.

Pwysau gan amlaf.

Heb os nac onibai mae 2011 wedi bod yn flwyddyn o golli, a cholli’n boenus.

Cyfeillion, anwyliaid cyfeillion a chyd-weithwyr.

Ac ar ben hynny mae nifer rhy fawr o lawer o bobl yr wyf yn eu nabod wedi gwynebu her iechyd neu emosiynol.

Rhywffordd yr wyf wedi dianc rhagddynt – y colledion personol, fi fy hun hynny yw – ond damwain a hap mae ‘di bod. 

Wrth edrych a cheisio deall tristwch a dicter y bobl o’m cwmpas yr wyf wedi sylweddoli un o’r gwirioneddau amlwg hynny sydd ddim mor amlwg mewn byd o lygadu’r cyfle/technoleg/cariad nesaf un.

A’r gwirionedd yw: bregus iawn yw ein gafael ar bethau.  Felly gwenud rhywbeth ohoni’n gloi boi bach.

A daw’r “gwneud” trwy wneud go iawn … a  gwerthfawrogi.

Nid dweud neu feddwl neu bendroni.

Symyl ond …

Ie, blwyddyn galed mae 2011 wedi bod hyd y gwelaf.

A 2012 ?

Y gwneud fydd … gwella.

Gwella ffordd o fyw a bod, gwella’r drefn ar bethe, mynd allan ym mhob ystyr a cheisio colli ambell i ofn.

A thrwy hyn oll rhaid cadw gwen wrth gefn.

Dyna ddigon am y tro … fwrdd a mi i’r MCG a’r cyfle o weld y Meistr Bach Sachin Tendulkar yn fyw !

Advertisements

Rhowch sylw

Filed under Uncategorized

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Newid )

Connecting to %s