Tua’r Gorllewin

Yr wyf ar drothwy taith fach yn ol.

Yn ol mewn amser mewn mwy nag un ystyr.

Fe fyddaf yn gadael Melbourne am 8.30 y bore dydd Gwener ac ar ol ehediad pedair awr fe fyddaf yn cyrraedd am 9.30 y bore  tra’s aros yn Awstralia.

Ie, i Perth yr af i dros y Sul.

Roeddwn yn byw yno am ddeunaw mis yn y nawdegau cynnar ac fe fydd yn ddiddorol i weld beth sy wedi newid a beth sydd ddim.

Dyma uchafwynt talaith Gorllewin Awstralia yn ystod f’amser yno.

 Enillodd  yr West Coast Eagles eu pencampwriaeth AFL cyntaf ac am y tro cyntaf  yr oedd pobl y gorllewin yn gallu ei lordio hi dros weddill y wlad (ac i weld mwy o’r gem fawr ewch i’r fan hyn: http://www.youtube.com/watch?v=_5Eq051tZvw).

Ers 1992 mae pethe wedi newid yn syfrdanol o ran technoleg, cyfathrebu ac ati ond mae Perth yn dal yn ddinas sy’n bell, bell i ffwrdd o’r ddinas fawr nesaf.

Nid yw nifer y kilomedrau neu filltiroedd wedi newid ers i mi adael.

Yr hyn sydd wedi newid yw economi WA a’i pherthynas gydag Awstralia.

Mae’r busnes cloddio’n fwy o anghor economaidd nag erioed o’r blaen.

Yn wir, ar gefn cyfoeth y diwidiannau hynny yng Ngorllewin Awstralia (a Queensland) mae’r gweddill ohnom gallu byw bywydau neis yn ninasoedd dwyrain y cyfandir. 

Mae nifer fach o bobl WA yn son am dynnu allan o Oz a chreu cenedl newydd, ond mae’r mwyafrif yn hapus braf i fod yn rhan o’r Gymanwlad.

Fe fydd galw heibio unwaith et ar ol 15 mlynedd heb fod yn Perth, yn cynnig cyfle i mi weld effaith y chwyldro cloddio ar ddinas fach a saif ar lannau’r afon Swan ac ar hyd afordir Mor India.

Ydy hi wedi tyfu lan neu jyst wedi tyfu ?

Gawn ni weld.

A gyda llaw, tra yng Nghymru mae pobl yn son am bethau dychrynllyd yn digwydd “sha north” neu “yn y sowth”, yn y wlad hon mae pobl WA yn son yn yr un ffordd am y sawl sy’n byw y tu allan i’w talaith enfawr nhw fel pobl “over east”.

 

 

 

Advertisements

2 Sylw

Filed under Uncategorized

2 responses to “Tua’r Gorllewin

  1. Rhys

    Mae’n anodd iawn i ni yng Nghymru fach amgyffred y pellteroedd rhwng gwahanol rannau o wlad mor fawr ag Awstralia. Ro’n i’n mynd i ddweud, mae’n siwr bod lot o bol o Perth/WA erioed wedi mentro i ddwyrain y wlad a vice versa, ond wedyn mae yna gymaint o Gymry, yn arbennig pobl yn y de ddwyrain, sy prin yn teithio allan o’u milltir sgwar (ac eithrio ar wyliau blynyddol i Majorca). Roedd erthygl/hysbyseb yn y Guardian rhai misoedd yn ol gan lywodraeth WA i geisio denu Prydienwyr draw yna i wiethio, cymaint yw’r galw oherwydd cynnydd yr economi.

    • fullcatastrophe

      Hollol. Un peth y dylswn i wedi sgwennu yn ei gylch oedd y profiad o yrru ar draws y Nullabor. Taith dau-tri ddiwrnod o Adelaide i Perth … ac am ddiwrnod cyfan chi ond yn gyrru, gyrru a gyrru – 120kph, stopio pob 3 awr am betrol a diod. Peth rhyfedd iawn, afreal. UN gof – TRI emu the rhdeg wrth fy ochr yn y car !! Un arall – yr orsaf radio gyntaf i mi glywed wrth gyraedd WA am y tro cyntaf oedd fersiwn Oz o Radio 3! Erbyn nawr – a finnau yma am 23 mlynedd – mae’r syniad o daith 500kn mewn diwrnod yn rhywbeth “cyffredin”. Diolch am ymateb. Fy mwriad yw myd a’m teipiadur arbennig i Perth !

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s