Adolygu’r Di-Wifr Celtaidd

Heddiw cyhoeddwyd “Arolwg gwasanaeth Gorsafoedd radio cenedlaethol y BBC yng Nghymru, Gogledd Iwerddon a’r Alban“.

Mae’n werth ei ddarllen yn ei gyfanrwydd gan ei fod yn enghraifft prin lle gellir cymharu perfformiad darlledu cyhoeddus y gwledydd Celtaidd sy’n rhan o’r Deyrnas Unedig – yn enwedig cymharu sefyllfa’r ieithoedd Cymraeg a Gaeleg.

Am y “fersiwn gloi”, ewch i’r fan hyn.

Dyma rai o’r penawdau…..gyda’m sylwadau cynnar mewn italics.

Radio Cymru

“Radio Cymru yw’r orsaf radio â’r nifer fwyaf o wrandawyr ymhlith siaradwyr Cymraeg rhugl ar hyn o bryd gan gyrraedd 37 y cant o’i chynulleidfa darged bob wythnos.”

Perfformiad canmoladwy wrth feddwl am y gystadleuaeth a ddaw o orsafoedd lleol a Phrydeinig.

“Strategaeth Radio Cymru yw gwella ansawdd a mynd ati fwyfwy i wasanaethu gwahanol gynulleidfaoedd ar wahanol lwyfannau … mae Radio Cymru hefyd yn bwriadu cryfhau ei hymrwymiad i newyddiaduraeth a chynnwys arall hynod o safon uchel.”

Hwre!! Mae RC yn orsaf genedlaethol yn yr un modd a  RTE Radio 1, a Radio New Zealand National ac yn y blaen.  Nid yw rhaglenni agored (“flow programming”) o fudd i hyrwyddo’r ddadl gyhoeddus mewn ffordd adeiladol.  Y gwahaniaeth rhwng “cynnyrch” a “rhaglen”.

“Mae’r Weithrediaeth yn rhagweld y bydd yr orsaf yn parhau i ddenu gwrandawyr hŷn yn bennaf yn ystod oriau brig. I gyd-fynd â’r ymagwedd hon, bwriad yr orsaf yw apelio at siaradwyr Cymraeg iau drwy ddarparu cynnwys ategol yn y Gymraeg ar radio (y tu allan i oriau brig) ac ar-lein.”

Mmmm.  Dim son am ail wasanaeth cyflawn.  Fe ddylai C2 fod ar yr awyr trwy’r blatfform ddigidol.

Radio nan Gàidheal

“Mae’r orsaf yn cyrraedd oddeutu 72 y cant o’i chynulleidfa darged bob wythnos, tua 68,000 o bobl.”

Mae’r Aeleg yn gwynebu heriau di-ri ond mae’r sawl sy’n dal i’w siarad yn deyrngar iawn.

“Mae cost fesul awr gwrandäwr yn uchel oherwydd bod nifer gwrandawyr yr orsaf yn gyfyngedig i’r rheini sy’n siarad yr iaith Aeleg ond mae’r gost fesul awr yn isel a’r sgoriau ansawdd uchel yn dangos bod yr orsaf yn cael ei rhedeg yn gost effeithiol.”

Ydyn, mae’r Albanwyr yn cadw eu llygaid ar bob ceiniog!!

“Drwy weithio mewn partneriaeth â sefydliadau Gaelaidd eraill, gan gynnwys BBC ALBA, mae gan hyn y potensial i ddwyn budd o ran gwerth am arian.”

Mmmm.  Gwers i’r Cymry o bosibl ????!!!!

Rhowch sylw

Filed under Uncategorized

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Newid )

Connecting to %s