Sylweddoli DIWEDDARIAD

Mae colli rhywbeth neu deimlo colled’n codi teimladau dwfn.

Wrth wynebu’r ‘gwir 100%’ mae pethau sylfaenol byw a bod yn ymddangos yn syml ac yn glir.

Nid oes ffordd o osgoi’r da go iawn a’r drwg go iawn gan fod danteithion byd y selebs, trychinebau arwynebol y byd chwaraeon ac yn y blaen – am unwaith – yn methu cwrdd a’n gofynnion ysbrydol a seicolegol.

Trychineb Glofa Gleision oedd achlysur a gafodd effaith arnaf mewn ffordd nad oedd yn bosibl osgoi oherwydd y rhesymau uchod.

Ers i mi symud i Oz ym 1988 yr wyf wedi cadw cysylltiad da a Chymru (a’r Gymraeg) OND nid wyf wedi bod “yno”, nid oes clem ‘da fi o’r hyn sy’n mynd ymlaen ar lawr gwlad ac ym mhennau’r bobl.

Mae gwrando a gwylio a darllen ar-lein a siarad ar y ffon ymhell iawn o fod “yno”.

Ond wrth i mi feddwl am ddigwyddiadau Cilybebyll (rhan o’m hen filltir sgawr newyddiadurol) yr oeddwn i “yno” ac  yn fy nhagrau.

Ac wrth i mi deipio ‘nawr yr wyf ar fin “ei golli fe” unwaith eto.

Ar adegau fel hyn nid oes geiriau digon da i gyfleu’r hyn sy wedi digwydd a sut yr ydym yn teimlo amdano.

Ond y tro hwn, yn fy marn i, yr oedd ‘na rywun i ddweud pethe “cywir” ac “angenrheidiol”.

Gwrandewch ar eiriau Vaughan Roderick (o 8 mun 22 eil ymlaen).

Diolch iddo ac amdano.

Ac am y cyfraniad hwn gan Siencyn, Bardd Llys y Blog (a ymddangosodd ar flog Vaughan)

Bu aberth Cilybebyll – yn atgof,
un atgas a thywyll,
am a gostio gweithio’r gwyll
hyd arch y ceudod erchyll.

Rhowch sylw

Filed under Uncategorized

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Newid )

Connecting to %s