A aeth y dydd yn hwylus ?

Daw’r syniad ar gyfer teitl y blog hwn o un o’m hoff ffilmiau Prydeinig o gyfnod yr Ail Ryfel Byd.

Mae “Went the Day Well?” yn bortread o bentrefwyr Seisnig a’r newid syfrdanol i”w bywydau sy’n digwydd iddi pan ddaw milwyr Almaenig yng ngwisg y Fyddin Brydeinig a chipio’r lle.

Ffilm o stabl Ealing oedd hi wnaeth chwarae ar ofnau y cyhoedd am y bygythiad o oresgyniad.

Propaganda pur.

Heddiw yn Awstralia daeth llywodraeth Llafur a’i Brif Weinidog o’r Barris i gyhoeddi (o’r diwedd) manylion cyflawn ei dreth ar garbon.

Roedd sawl un wedi awygrymu y byddai’r cynllun yn newid y hen ffordd Awstraliaidd o fyw yn gyfan gwbl.

Fe fyddai’r peth cyfystr a goresgyniad economaidd a chymdeithasol.

Wel, nid felly mae’n ymddangos.

Er yr holl son  hysbysebion hyrwyddo’r sianeli teledu am “y cyhoeddiad mwya ers tro byd” a’r “diwygiad gwleidyddol pwysica ers cenhedlaeth” yr oedd y digwyddiad yhell o’r hanesyddol.

Gor-ddweud o’r radd flaenaf  oedd yr holl build-up i werthu papaurau ac i ddenu gwylwyr a gwrandawyr.  Neu, yng ngeiriau anfarwol y Ferch Pen-goch o’r Barri (AKA Julia Gillard) hyper-bowl.

Roedd perfformiad Gillard ar gyfer y cyhoeddiad mawr yr a dau o’u chyd-weinidogion yn ddi-sbarc ac undonog … fel arfer.

Ewch i’r fan hyn am y manylion.

Yr oedd angen moment “Wow” yn nhyb llawer un.

Rhyw frawddeg neu ddywediad cofiadway.

Ni chafwyd mohono ac roedd y diffyg sbarc yn fwriadol.

Yn ei le daeth son byth a hefyd am yr effaith ar “deuluoedd” ac am y ffaith dim ond y sawl a allai fforddio dalu’r dreth – cwmniau mawrion a phobl ar gyflogau bras – fydd ar eu colled.

Ymgais i dynnu gwynt o hwyliau ymdrechion yr wrthblaid i godi braw ar y battlers bondigrybwyll oedd hon.

Dyma sut wnaethon nhw ymateb.

Y nod o hyn allan yw ennill y canol, Middle Australia, y dosbarth canol drwyddi draw.

Y gobaith yw y bydd polisiau iawndal a newidiadau i’r gyfundren drethol yn drech ar ddiffyg rhethreg gofiadwy.

Cwmniau mawrion ac yfwyr lattes canol y ddinas fydd yn talu am y cynllun hwn

Neu i ddychweyld at y hen ffilm honno “Went the Day Well”.

Roedd y “fyddin” llywodraethol wedi cyrraedd mewn gwisg go iawn y Blaid Lafur.

Dim disguises  a dim sypreisis erchyll.

Lifrai lliw coch nid gwyrdd a wisgwyd.

Nid oedd Gillard am godi dychryn neb yn y bentref  Lafur.

Advertisements

Rhowch sylw

Filed under Uncategorized

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s