Ar y sgrin

Mae dos o realiti wedi cyrraedd teledu Cymru.

O fewn oriau o gyhoeddiad Adroddiad Blynyddol S4C daeth “Gweledigaeth S4C 2012 a thu hwnt – Cynllun Cyfleu” .

Braf yw clywed bod gan gorff darlledu “gweledigaeth” !

Rhaid dweud bod iaith y ddogfen yn …  yn … sut gallaf ddweud hyn a pheidio ymddangos yn “clever clogs” ?

Dyma enghraifft: “Mae’r Weledigaeth wedi cael ei chynllunio er mwyn gwneud yn siŵr ein bod ni’n darlledu cynnwys ar gyfer gwylwyr o bob oedran, pob diddordeb ac ym mhob rhan o Gymru.”

Lordy, lordy. 

Mae “siarad swyddfa” (management speak ??) yn bla sydd bellach yn effeithio ieithoedd lleiafrifol !!

Y gwir plaen yw y bydd llawer mwy ail-ddarllediadau.

Fel y dywedodd llefarydd ar ran “Bydd S4C yn parhau i ddarlledu drwy’r dydd ond bydd y pwyslais ar yr oriau hynny gyda’r hwyr sy’n denu’r nifer fwyaf o wylwyr.”

Dyma ddechreuad o ail-greu’r sianel yn fy marn i.

Nawr cyn i mi gam-dreiglo ymhellach, rhaid i mi ddweud fy mod i’n eistedd ymhell i ffwrdd o Gymru, felly mae’na berygl o gam-ddehongli a cham-ddeall.

OND, yr wyf yn ddarlledwr ers 1976 (Radio Prifysgol Abertawe, CBC Caerdydd, Sain Abertawe, BBC Radio Cymru, WIN TV Wollongong, NEW10 Perth, TCN9 Sydney, TEN10 Sydney, Reuters, ABC) felly mae gennyf eithaf syniad o’r busnes !

Felly ffwrdd a ni ….

Mae tynnu yn ol i oriau brig, sef calon y gwasanaeth, yn angenrheidiol.

Mae’n golygu cyrraedd mwyafrif llethol y cyhoedd – y sawl sy’n defnyddio teledu fel y mae’r cyfrwng wedi bod ers 1936 – sef gwylio pan fo rhaglenni ar yr awyr.

Dyna sut i greu sylfeini cadarn.

Ond mae’na ffyrdd eraill y dyddiau digidol hyn o gyrraedd llygaid.

Mae’n hen gan ond yr wyf yn dal i’w chanu hi – Rhaid gwneud yn siwr bod cynnyrch y sianel ar gael ar-lein a thrwy cyfryngau eraill.

Dylid ystyried sefydlu sianel gyfyngiedig ar YouTube i alluogi pobl o gwmpas y byd i wylio peth o’r rhaglenni o leiaf, os nid yw’r  syniad o godi pris ar alltudion fel fi’n dal dwr.

A hefyd, dylid ystyried creu partneriaethau rhwng S4c a sianeli eraill megis BBC Alba a Teilifís na Gaeilge. Mae’na rhaglenni dogfen a cherddorol (a chartwn) a fyddai’n ffitio’n dwt yn amserlen y sianel a ni fyddan nhw yn ripyts.

Rhaid ystyried POPETH a allai lleihau’r teimlad o ddioddefaint  sy’n debygol o godi ymhlith rhai garhfannau sy’n hyrwyddo  buddiaddaniau’r iaith.

Realiti bois bach.

Nid yw’r sefyllfa ariannol yn dda , ond dyna’r sefyllfa.

Mae colli un  Teledu Cymru‘n anffawd.  Fe fyddai colli ddau yn edrych fel esgeulustod. (Gydag ymddiheuriadau i Oscar Wilde a Blodyn Tatws)

Advertisements

Rhowch sylw

Filed under Uncategorized

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s