Yma o hyd – blwyddyn Julia Gillard

Mae’n flwyddyn union ers i’r ferch ben-goch o’r Barri AKA Julia Eileen Gillard ymgartrefu yn y Lodge, cartref Canberaidd ein Prif Weinidogion yma yn Awstralia.

Roedd ei dyrchafiad i brif swydd gwleidyddol y wlad yn hynod o sydyn.  Yn wir, digwyddodd yr holl ddrama mewn llai na 24 awr.  Mae’na ddywediad sy’n Awstraliaidd i’r dim – from rooster to feather duster.  A dyna oedd hanes rhagflaenydd Julia Gillard, Kevin Rudd ym mis Mehefin y llynedd.  Ond mae’r duster yma o hyd ac yn peryglu bodolaeth Julia a’i llywodaraeth lleiafrifol simsan.

Yn fras, penderfynnodd arweinyddion ystafelloedd cefn y Blaid Lafur gael gwared o K Rudd am ei fod e wedi methu a cyfathrebu’n ddigon da a’r cyhoedd a’r blaid.  Roedd Rudd yn rhy dueddol o ddweud pethau mawr ac yna gwneud fawr ddim yn eu cylch.  Nid oedd Kevin o Queensland yn berson Llafur go iawn chwaith.  Nid oedd, ac nid yw o hyd, yn aelod o’r garfan chwith neu’r garfan dde.  Y  factions sy’n rhan bwysig o fframwaith y Blaid Lafur.

Felly wrth i’r polau piniwn ddechreu mynd yn ei erbyn, aeth arweinyddion y carfannau (a’r undebau) i gael gwared o Rudd a rhoi Dirprwy Brif Weinidog poblogaidd ac effeithol yn ei le.

Wrth edrych ar draws tirwedd wleidyddol Awstralia ar hyn o bryd mae’n annodd credu yr oedd Julia Gillard yn boblogaidd ac yn effeithiol ar unrhyw adeg.

Yn ol polau piniwn  Newspoll a Nielsen a gynhalwyd yn ystod y bythefnos ddiwethaf  nid yw’r Blaid Lafur wedi bod mor amhoblogaidd mewn PEDAIR degawd !  Petai etholiad yn cael ei gynnal fory nesaf fe fyddai’r Glymblaid Geidwadol o dan arweinyddiaeth cadarn, hyderus ac ymosodol Tony Abbott yn ennill mwyafrif enfawr.

Wrth i Julia G ddathlu blwyddyn o arwain ei gwlad a’i phlaid paham mae pethau mor drychinebus?

Methiant cyfleu negeseuon gwleidyddol yn glir, methiant i fynegi safwbwynt mewn ffordd greadwy, methiant i siarad yn blaen ac fel person go iawn.

Yr oedd’na adeg cyn iddi ennill y wobr fawr pan yr oedd Gillard yn uchel ei pharch am ei gallu i gyfleu negeseoun, mynegi safbwyntiau’n glir a siarad yn ddi-flewyn ar dafod fel chi a mi.

Beth aeth o le ?

Mae sawl yn dadlau ei bod hi wedi cael ei chlymu gan y ffaith mai pobl asgell dde (a phabyddol gan amlaf) a wnaeth sicrhau ei dyrchafiad.  Y sawl a wnaeth y gwaith budr o ddweud wrth Kevin Ruddd “I ffwrdd a chi boi bach”.

Mae’na eraill sy’n dweud nad oedd Gillard erioed yn berson solet o ran credu mewn pethau.  Actor o wleidydd yw hi meddan nhw.

Ac ar ben y cwbl, ei bwriad i gyflwyno treth ar carbon sy wedi ei thynnu i lawr i iseldiroedd llywodraethol a gwleidydddol.

Heb egluro’r dreth arfaethedig, heb roi manylion o effaith y treth ar bobl gyffredin, heb berswadio’r bobl dosbath canol maestrefol sy’n penderfynu ffawd y pleidiau pob tair mlynedd y mae Gillard wedi syrthio i mewn i dwll y mae’n amhosibl ei gweld hi’n dianc rhagddo.

Methiant ar ben methiant.

Siom ar ben siom.

Mae hi yma o hyd ond i ba gost i’w phlaid ?

Ac mae Kevin Rudd yma o hyd hefyd.

Go brin y bydd e’n dychwelyd i’w hen swydd ond mae’r son cyson am y chwerwder sydd rhyngddo a Gillard am yr hyn  a ddigwyddodd blwyddyn yn ol yn gwneud y sefyllfa’n waeth byth.

Roedd dyfodol llawn gobaith gwleidydddol o flaen Julia Gillard ym Mis Mehefin 2010.

Nawr, fe fydd y dasg syml o gyrraedd pen y tymor seneddol a’r etholiad nesaf yn 2013 fel arweinydd cystadleuol yn gamp iddi nawr

A dylid cofio mae tynged y Cymro arall a arweiniodd Awstralia, Billy Hughes, oedd gwarth … cyn belled yr oedd ei gyn-gyfeillion yn y Blaid Lafur yn ei gweld hi.

Advertisements

Rhowch sylw

Filed under Uncategorized

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s