Ga i yn gyntaf …

Wedi tipyn o seibiant yr wyf yn ol ac rwyf am hollti traddodiad o’r cychwyn !

Wrth i mi wrando ar Radio Cymru yn ystod dydd Gwener yr oeddwn yn mynd yn fwy ac yn fwy crac oherydd diffyg canlyniadau.

Sut, ar wyneb y ddaear, wnaeth e gymryd DAIR AWR a mwy i ni gael y ffiguarau cyntaf  ac AWR ARALL cyn y canlyniad nesaf ? Ac yn y blaen ac yn y blaen.

Roedd yn artaith i mi yn eistedd yn nghanol y dydd yn Melbourne, beth amdanoch chi fy Nghymru  annwyl ??!!!

Daeth y canlyniad cyntaf o Flaenau Gwent, lle wnaeth dim ond 20,211 o bobl fwrw eu pleidlais a  lle enillodd Alun Davies gyda  64% o’r bleidlais honno.

Gwarth ond nid eithriad. 

Yn y 39 etholaeth arall yr oedd y stori’r un fath.

Faint oedd yn cyfrif ?  A ddylai’r banciau lle maent yn gweithio rhoi’r sac iddyn nhw yn syth bin am fod more anobeithiol o araf ?

Dim digon a na dylent yw’r atebion.

OND mae’na gwestiynau dyrys am y ffordd y mae etholiadau yn cael eu gweithredu yng Nghymru ac yng weddill y Deyrnas Gyfunol o ganlyniad (pun intended) i’r smonach llwyr bore Gwener.

A oes ‘na gynllwyn i wneud yn siwr bod cyn lleiad o bobl ag sy’n bosibl yn cadw eu diddordeb mewn gwleidyddiaeth ?

A oes gan y bobl sy’n trefnu etholiadau unrhyw deimlad o gyfrifoldeb tuag at y broses ddemocrataidd ?

Pryd y cawn ni ymgeisydd sy’n ddigon dewr i wneud araith go iawn am yr hyn sydd wedi digwydd ?

“Mr Swyddog Etholiadol Dros Dros, ga i yn gyntaf ddweud eich bod chi a gweddill eich staff wedi gwneud cam ar bobl yr etholaeth hon heno. 

 Trwy lusgo eich traed, trwy gadw at yr hen ffyrdd o gyfrif a thrwy ymddangos yn gwbl di-fater am yr holl oedi yr ydych wedi dibrisio ein democratiaeth. 

Mae  miloed a miloedd wedi rhoi’r gorau i wylio a gwrando ar ddiweddglo proses hynod bwysig sef ethol rhywun i’w cynrychioli nhw yn y Cynulliad Cenedlaethol.

Nid wyf am ddweud diolch i chi gan fod nad oes unrhyw rheswm yn y byd am wastraffu’r gair pwysig hwnnw arnoch chi.

Meddyliwch yn ddwfn, Mr Swyddog Etholiadol Dros Dro, a gweddill eich criw am y difrod yr ydych wedi cyflawni.”

Ydwyf ym mhell ohoni ?  Weithiau mae pethae’n ymddangos yn syml iawn o bell.

Advertisements

Rhowch sylw

Filed under Uncategorized

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Newid )

Connecting to %s