Cymeriad a chapten a thipyn o gonundrum

Diwedd cyfnod.

A hithau’n 1.30pm yma ym Melbourne, rwyf newydd weld Ricky Ponting yn cyhoeddi ei fod e’n rhoi’r gorau iddo fel capten tim criced (gemau prawf a gemau un dydd) Awstralia.

Nid oedd yn syndod i neb gan ei fod e wedi colli ei ffordd fel batiwr ac fel arweinydd yn ystod y misoedd diwethaf.

Daeth ei gapteniaieth i ben ar ol iddo beidio ag ennill yr “Ashes” ac ar ol ymgyrch siomedig yng Nghwpan y Byd.

Ond go brin bod llawer o gapteniaid yn ffarwelio a’u timau pan mae pethe ar eu gorau.

Nid oes dwywaith y mae Ponting o hyd yn fatiwr o safon, ond mae ei ymddygiad fel capten wedi tanseilio ei gryfder ei ystadegau batio yn fwy-fwy.

Ar adegau roedd e’n ymddwyn fel rhywfath o Napoleon crac.

Nid un am guddio ei deimladau yw’r gwr o Mowbray, Tasmania

A nid un i sylweddoli ei gyfrifoldeb ehangach mohono ychwaith.  Pan aeth pethe o chwith yr oedd e bob amser yn ymddwyn fel petai’n methu deall yn llwyr pwysigrwydd ei le fel capten.  Ar adegau fel hyn tueddiad Punter oedd i fod yn blentynaidd o sur  ac anhapus.  Capten llwyddiannus yn hytrach nag arweinydd trawiadol oedd Ricky Ponting.  

Dyn cyffredin yw Ricky yn yr ystyr gorau o’r term.  Dyna paham, o bosib, ei fod e wedi methu ar sawl adeg i sefyll uwchben unrhyw ddigwyddiau oedd yn bygwth criced ar raddfa eang.  Doedd e ddim yn gweld ei swydd fel unrhywbeth mwy nag arwain tim.  Ac roedd hynny yn creu problemau o bryd i’w gilydd.

Does dim dwywaith, mae Ricky Thomas Ponting wedi gwasanaethu’r tim cenedlaethol yn wych fel cricedwr ac, wrth ddarllen y canlyniadau, fel capten.

Ond nid wyf yn gwbl sicr am werth ei wasanaeth i’r gamp o griced.

Rhowch sylw

Filed under Uncategorized

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Newid )

Connecting to %s