Diffyg geiriau

Os oes eisiau arnoch weld tystiolaeth glir o ddiffyg sylwedd ein trafodaeth wleidyddol yma yn Awstralia, dyma i chi Y EITEM newyddion a greodd y cynnwrf mwya o bell ffordd.

Roedd Arweinydd yr Wrthblaid, Tony Abbott, yn cael ei gyhuddo gan newyddiadurwr o Channel Seven yr oedd e wedi sarhau milwr ifainc Awstraliaidd a fu farw yn Affganistan trwy ddefnyddio’r ymadrodd “shit happens”.

Yn ol y polau piniwn a cholofnau barn y cachgi oedd y gohebydd, Mark Riley, am ofyn gwestiwn mor sarhaus.

Ond – mae’na OND bob amser gyda Tony Abbott – y ffordd wnaeth TA ymateb i’r cwestiwn sy wedi creu’r stwr

Yr olwg ar ei wyneb.  Y distawrwydd.  Yr iaith gorfforol.

Mae sawl un sylwebydd wedi awgrymu ei fod yn ymmddangos yr oedd Abbott ar fin rhoi “clwmp pump” i’r newyddiadurwr.

Ai tystiolaeth o ddiffygion personol Tony Abbott oedd hon ?  “Dyw e ddim yn ffit i fod yn Brif Weinidog” ac yn y blaen.

Mae’na ambell i sylwebydd arall yn codi cwestiwn pwysicach – yn fy marn i – ai tystiolaeth o ddiffygion y cyfrygau torfol oedd hon ?

Mae gwell ganddynt “gemau” gwleidyddol a’r straeon “gotcha” na gwneud eu gwaith fel rhan o’r gyfundrefn ddemocrataidd, “y pedwerydd ystad”.

Ond – ie, OND arall – efallai mae’r blog hwn yn dystiolaeth fy mod i – fel newyddiadurwr darlledu ers 1980 – yn rhamantu am oes o adrodd straeon yn ystoed oes newydd o greu adloniant newyddiadurol.

Advertisements

Rhowch sylw

Filed under Uncategorized

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Newid )

Connecting to %s