Trychinebau ac ansoddeiriau

Mae pethe’n wael iawn yn Queensland.

Trychineb ddauwynebog yw llifogydd yn y wlad hon.

Oriau a dyddiau o wylio afonydd a nentydd yn codi’n araf ac yna, yn sydyn, tonnau o ddwr yn y llefydd mwya annisgwyl.

Daeth y dwr mawr i Toowoomba heb lawer o rybudd.

Ac ym mhrifddinas Queensland, Brisbane, mae’r bobl yn disgwyl tonnau o … y gwir yw nid oes neb yn gwybod pa mor wael fydd y tonnau.

DS y penawd: “Amazing footage”.

Mae angen dawn arbennig i adrodd y stori hon i’r wlad ac i’r byd. 

Mae’n gyfrifoldeb arnom ni – newyddiadurwyr – i roi’r gorau i’r “flim flam” cyfryngol.  Rhaid i ni ddychwelyd i’n gwreiddiau – dweud yr hyn sydd yn digwydd  a pheidio bod yn rhan o’r stori.

Dyma realiti go iawn ar y teledu, OND rwyf yn cael y teimlad bod sawl sianel deledu Awstraliaidd yn trin a thrafod y digwyddiadau fel “sioe”, cyfle i gynyddu’r gynulleidfa. 

Mae ras y “ratings” wedi effeithio newyddiaduriaeth i’r fath raddau y mae dyn yn gorfod chwilio am “y stori”.

Mae’na ormod o berfformio a dim digon o ddweud stori.

Mae’na ormod o “reporters”  sy’n methu a chyfleu’r hyn sy’n digwydd yn glir ac yn gytbwys.  Maent yn or-ddibynnol a llu o ansoddeiriau di-alw amdanynt ac ymadroddion naif.

Rhaid dweud fy mod i edi cael gwell afael ar y sefyllfa yn Qld trwy raglenni fel PBS Newshour a gwefannau’r BBC yn ystod y dyddiau diwethaf.

Mae’r bobl o bell yn gweld pethe’n gliriach weithiau, ond mae agosatrwydd newyddiadurol yn well o lawer.

Advertisements

1 Sylw

Filed under Uncategorized

One response to “Trychinebau ac ansoddeiriau

  1. Hysbysiad Cyfeirio: Tweets that mention Trychinebau ac ansoddeiriau « O Bell -- Topsy.com

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Newid )

Connecting to %s