Byd y Bel

Nid yw’r meysydd chwarae wedi bod yn fesydd hapus i ni yn Awstralia’r wythnos hon.

Fe ddaw blog am dynged cyfres y Lludw yn y man – rhaid dweud bod y bechgyn o Dde Affrica’n gwenud yn hynod o dda!! – ond nid oes dianc rhang y smonach pel-droed.

Roedd colli’r cyfle i lwyfannu Cwpan y Byd yn ddigon o siom, ond i ddenu dim ond un bleidlais  yn y balot … roedd hynny yn embaras llwyr ar ben gwarth !

Qatar enillodd y ras, gwlad gyda phoblogaeth tua’r un maint ag Adelaide.

Y barn cyffredinol yw siambls o’r safon uchaf oedd y cynnig, yn enwedig y fideo a gyflwynwyd i FIFA.  Son am stereotypes!!

Fe wariwyd 45 miliwn o ddoleri ar y cynnig.  Ie, wir – PUM MILIWN A DEUGAIN o ddoleri (28.284 miliown o bunnoedd a 70 ceiniog!).

Mae pel-droed yn Awstralia wedi bod yn gefnder tlawd i’r gemau gaeafol eraill (rygbi XV, rygbi XIII a’r AFL).  Gem i’r sawl o tu allan yw hi o hyd – rhywbeth i’r pommies a’r wogs bondigrybwyll.

Ond yn sydyn reit, fe ddaeth cyfoeth rhyfeddol.  Yn ddigon agos i rywun meddwl am y dyfyniad hwnnw “Wealth beyond the dreams of avarice”.

Pam ?

Wel, mae pobl y wlad hon o hyd yn ymwybodol o’u lle yn y byd, sef ymhell i ffwrdd.  Felly, mae ennill llygaid y byd trwy bethau fel Gemau’r Olympaidd, y tannau gwyllt gorau ar Nos Galan ac yn y blaen yn bwysig iawn. 

Nid yw dyfodiad y lloeren a’r rhyngrwyd wedi newid hynny ers i mi ymgartrefu yma dros ugain mlynedd yn ol.

Felly nid oedd fawr neb yn cwyno am wario swm anferth o arian ar yr ymdrech i ennill Cwpan y Byd 2022.

Ac felly hefyd, nid oedd neb yn gweld fawr dim o’i le gyda’r ymdrech honno  tra mae’r gystadleuaeth bel-droed leol, yr A-League, ar fin methu fel y mae cynghreiriau tebyg wedi methu yn y gorffennol.

I roi syniad i chi o sefyllfa’r bel gron gadewch i mi son am dim y Gold Coast.

Saif yn y trydydd safle yn yr “A-League” a lleolir mewn ardal lle mae’r economi a’r boblogaeth yn tyfu’n gyflym.  

Roedd GC yn chwarae’n un o ddau dim Melbourne neithiwr – a faint daeth ynghyd i wylio un o brif gemau benwythnos ?  

1,658.

Mae’na fyd o wahaniaeth rhwng breuddwydion am Gwpan y Byd a byd y clybiau lleol.

45 miliwn o ddoleri – 1,658 o bobl.

Plantos bach – oes’na rywbeth yn bod a’r darlun hwn ?

Rhowch sylw

Filed under Uncategorized

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Newid )

Connecting to %s