Wythnos yn Awstralia sydd …

Am wythnos !

Mae’r llywodraeth yn dal yn y fantol ac mae’n debyg na fydd unrhyw benderfyniad gan y sawl sy’n dal y fantol am rai dyddiau.

Fe fydd CHWECH yn eistedd ar y meinciau-groes.  4 annibynnwr, 1 Gwyrdd ac 1 yn cynrychioli’r  Blaid Genedlaethol yng Ngorllewin Awstralia (Nationals WA).

Ie. Y Blaid GENEDLAETHOL yng NGORLLEWIN Awstralia, sef un o 6 thalaith y wlad.  Ewch i’w gwefan ac mae’r sefyllfa’n fwy cymleth byth i lygaid o bell.  “The Nationals for Regional WA” medde’r slogan!

Mae hanes y “Nationals” yn un dra diddorol, yn enwedig i bobl sy’n byw ymhell i ffwrdd o unrhyw ardal trefol.  Enw gwreiddiol y “Nationals” oedd y “Country Party” ac mae’r teitl hwnnw’n rhoi gwell syniad o lawer am daliadau’r blaid a’i haeloadau. 

Sosialwyr amaethyddol (agrarian socialists) oedd sefydlwyr y blaid – mynnu arian cyhoeddus i amddiffyn amethyddiaeth a chymunedau’r “bush” rhag cyfalafiaeth carlamus – ond nid plaid y chwith mo hon. 

Mae’r blaid wedi bod yn bartner ffyddlon i’r Rhyddfrydwyr (plaid geidwadol Robert Menzies, John Howard a Tony Abbott) dros y degawdau.  Roedd hyn yn bennaf oherwydd agweddau ceidwadol pobl y wlad.  A thra yr oedd y Rhyddfrydwyr yn blaid ryddfrydol o ran yr economi roedd pethau’n ddigon derbyniol. 

Ond yn ystod cyfnod John Howard fel prif weinidog dechreuodd pobl y wlad ddiflasu ar y perthynas.  Gyda’r “farchnad” yn frenin aeth pethau o chwith i nifer o drefi gwledig.  Nod oedd llawer ohonynt ar eu hennill trwy gefnogi’r “Nationals” a thrwyddynt y Rhyddfrydwyr.

Yn wir, tros ryddid yr economi collasant eu gwaed masnachol a chymdeithasol. 

Fe gaewyd banciau, swyddefydd llywodraethol, siopau, rheiffyrdd ac yn y blaen.  Diflannodd eu hieunctid i’r dinasoedd mawrion O ganlyniad, roedd rhai yn dechreu codi amheuon am werth teryngarwch i’r “Nationals”.  Yn fwy na hynny, daeth dicter tuag at y Glymblaid yn fwy-fwy rhan o’r ddadl wleidyddol yn y “bush”. 

Mae’r smonach wleidyddol bresennol yn ganlyniad uniongyrchol o’r broses hon.

 Mae 3 o’r ASau annibynnol sydd yn ei chanol hi ar hyn o bryd yn gyn-aelodau o’r “Nationals” (2 yn gyn-ASau). 

Ac ar ben y drindod wledig honno mae Tony Crook o Orllewin Awstralia.   

Mae Crook yn mynnu na fydd yn mynychu cyfarfodydd y Glymblaid, boed yn gyfarfodydd llywodraethol neu wrthbleidiol.

Mae Crook yn “Nat” go iawn tybiwn i. 

Mae’n genedlaetholwr WAaidd sy’n cynrychioli’r deimlad ddwfn o arwahanrwydd sy’n pethyn i nifer fawr o bobl y dalaith enfawr honno. “Over east” yw gweddill y wlad iddyn nhw!  Mae Crook am gael gafael ar bob ceiniog bosibl o Canberra ar gyfer ei bobl yn yr un modd a’r annibynnol dwyreiniol.

Mae sosialiaeth amethyddol yn ol yn y “mix” wleidyddol.

Rhowch sylw

Filed under Uncategorized

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Newid )

Connecting to %s