Siom a methiant

Cyn belled ag y mae pel-droed yn cwestiwn mae Awstralia’n dalcen caled.

Mae’na dair fersiwn arall o “football” yn cael eu chwarae fan hyn – rygby XII, rygbi XV ac AFL – felly mae’na gystadleuaeth gref am chwaraewyr, llygaid ac – yn bwysica oll – arian.

I wneud hi’n annoddach i bel-droed (soccer), mae’r gamp yn cael ei chysylltu a’r Awstraliaid Newydd a ddaeth i fyw yma ar ol yr Ail Ryfel Byd.  Yr Eidalwyr, y Groegwyr ac yn y blaen.  Felly, “wog-ball” yw hi i lawer o Aussies.  I ddeall y sefyllfa’n fanwl, dylid mynd at lyfr penigamp y cawr o bel-droediwr Awstraliadd Johnny Warren.  Mae ei deitl yn rhoi cliw bach i chi: “Sheilas, Wogs and Poofters”!!

Felly roedd safon rownd derfynol Cwpan y Byd yn hynod, hynod siomedig i bobl fel fi sy’n gallu goddef mwn nag un ferswin o gem gyda pheli lledr.  Ac mae’r gem wedi taflu cysgod mawr dros ymdrechion i ledaenu’r gem yn y wlad hon.

Roedd yn braf gweld y tim a oedd yn chwarae pel-droed yn ennill sef Sbaen, ond roedd agwedd yr Is-Almaenwyr yn warthus a ddweud y lleiaf.  Ac fel un sydd a thystysgrif dyfarnu pel-droed fy hunan, peidiwch a gofyn am berfformiad Howard Webb!

Dyma sut yr ymatebais i oriau wedi’r gem … a minnau wedi codi am 4.30 y bore i’w gwylio.

Nos yfory (14eg Gorffennaf) fe fydd Everton a Tim Cahill ym Melbourne i chwarae tim newydd yr gynghrair genedlathol, yr A-League,, y Melbourne Heart mewn gem gyfeillgar.

Wedi siom bore Llun a’r Ffeinal yn J’burg, rwyf yn gobeithio bod y bechgyn lleol (sy’n chwarae mewn coch a gwyn gyda llaw) wedi bod yn pori trwy’u llyfrau emynau.  Rwyf ar fin “glymu” fy hun wrthyn nhw, ond …

Nid wy’n gofyn bywyd moethus,
Aur y byd na’i berlau mân:
Gofyn wyf am galon hapus,
Calon onest, calon lân.

Advertisements

3 Sylw

Filed under Uncategorized

3 responses to “Siom a methiant

 1. Roedd taclo yr iseldiroedd yn ofnadwy, ond doedd Sbaen ddim llawer gwell. Credaf i’r dyfarnwr gael gêm da hyd nes y deng munud olaf, wedyn aeth pethau ar chwâl yn llwyr. Roedd rhoi carde felen i chwaraewr Sbaen am gigio’r bêl i ffwrdd a ddim i’r Iseldirwr yn anfaddeuol.

  Gobeihtio cewch chi well gêm yn erbyn Everton.

  Roedd gyda fi docyn tymor i wylio Everton am dri tymor rhwng 1993 a 1996 a rhoi gorau iddo pan es i’r brifysgol (ro’n i’n byw yn Nyffryn Clwyd). Fues i ddim i Goodison wedyn tan y tymor diwethaf, pan deithiais yno o dde Cymru gyda’r South Wales Blues i weld gem hynod o ddiflas 0-0 y erbyn Spurs. dw i’n meddwl sticio i gyda Chochion Caerdydd – mae’r pêl-droed yna hyd yn oed yn waeth, ond mae’r disgwyliadau’n is.

  Mi gadwa i lygad allan am Sheilas, Wogs and Poofters, dw i wedi magu blas ma lyfrau am bêl-droed ers i mi gael ‘Why England Lose: And other curious phenomena explained’ yn anrheg.

  • fullcatastrophe

   Cywir, nid oedd y Sbaenwyr (faint o Catalans, Basques ac ati oedd yn y tim tybed?) yn seintiau OND roedd y Orenyddion yn benderfynol o’r cychwyn i daclo’n frwnt. Rwy’n ddigon hen i gofio amddiffynwyr caled fel Norman “Bites Yer Legs” Hunter o Leeds, Ron “Copper” Harris a Grahame “Codger” Coldrick oedd yn gefn i Gasnewydd yng ngyfnod Billy Lucas. Nid yw unigolion caled yn ypsetio fi…timau ac hyfforddwyr caled sy’n peri gofid i mi. Diolch am y sylw!!!

 2. Chwerthin am deitl y llyfr! Dim yn hollol “wleidyddol gywir” haha.
  Siom ofnadwy oedd y ffeinal, dau dim o’n i wir wedi edrych ymlaen am eu gweld yn chwarae yn erbyn ei gilydd. Roedd agwedd yr Iseldiroedd yn warthus. Wnaethon nhw ddifetha ysbryd y gem wirioneddol. Cic-dacl Jong yn erchrydus! Diolch bod Sbaen wedi ennill yn y diwedd wir. Cyn y gem roeddwn i’n rhyw led-ffafrio’r Iseldiroedd, ond fe gollon nhw fy nghefnogaeth i’n fuan iawn yn ystod y gem oherwydd y ffordd oedden nhw’n mynd o’i chwmpas hi.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Newid )

Connecting to %s