O Gwmgwrach i Ganberra – Wedi Kevin, un o’r Barri ! DIWEDDARIAD

Am yr ail dro o fewn 110 mlynedd* mae gan Awstralia Brif Weinidog o dras Cymreig.  Julia Gillard yw ei henw.  Dyma ei chyfweliad hir cyntaf ar “7.30 Report” yr ABC.

Fel y soniais yn blog diwethaf, roedd gan Kevin Rudd, y Brif Weinidog hyd at 9 o’r gloch y bore’ma, lu o broblemau yn ei wynebu, ond nid oeddwn i na neb arall yn disgwyl iddo cael ei ddisodli mor gloi ac mae’n ffordd mor ddramatig.  Ond mae Kev “wedi went” heb ymladd unrhyw bleidlais – felly mae’r “enigma” yn parhau.

Prynhawn ddoe (Mehefin 23), a minnau gartref yn dioddef gyda’r ffliw, roeddwn yn gwylio amser holi’r Senedd.  Trist fy myd !

Ta waeth, fe wnes i sylwi’r oedd Julia Gillard mewn hwyliau hynod o dda tra’n eistedd y tu ol i’r Brif Weinidog.  Roedd hi’n chwerthin trwy’r amser -ond nid (nota bena) pan roedd Kevin Rudd yn ceisio dweud rhywbeth doniol! 

O bosib, roedd hi’n gwybod yr oedd hi’n barod i lansio ymosodiad chwim at arweinyddiaeth Rudd ac roedd hi’n gwybod nad oedd unrhyw amheuaeth y byddai’n ennill ac ennill yn hawdd. Roedd hi ar fin taith wleidyddol ddramatig a barodd llai na 24 awr.

Hyd at ddoe yr oedd Julia Gillard yn gefnogwraig bybyr i Kevin Rudd tra’r roedd y poliau piniwn yn dangos Llafur mewn uffern o dwll gwleidyddol.  Roedd sawl AS wedi son am newid yr arweinyddiaeth yn slei bach wrth siarad a newyddiadurwyr, ond nid Gillard.  Nid oedd y ferch a anwyd yn y Barri o deulu sydd a’i wreiddiau yng Ngwmgwrach am greu problemau i Kevin Rudd. (NB wedi newid y frawddeg honno i adlewyrchu gwir blentyndod Julia Gillard!)

Hyd at ddoe. 

Daeth newyddion yr oedd un o brif gynghorwyr Kevin Rudd wedi bod wrthi’n gofyn aelodau seneddol Llafur am gryfder eu teyrngarwch.  Roedd Gillard wedi dweud byth a hefyd ei bod hi’n cefnogi Rudd, ond nid oedd hynny’n ddigonol i Brif Weinidog a oedd yn mynnu rheoli popeth a gwybod popeth.  Gyda’r llywodraeth yn colli tir am sawl rheswm (gweler y blog diwethaf!) a hithau wedi bod yn ffyddlon i’w harweinydd er gwaethaf pawb a phopeth, roedd Julia Gillard wedi cael digon.

Nid oedd Kevid Rudd erioed yn ddyn poblogaidd, er yr oedd ffiguarau yn y polau piniwn yn hynod o uchel am gyfnod maith. 

Y gwir plaen yw ennillodd Rudd yr etholiad ym 2007 am nad oedd e yn John Howard – Prif Weinidog ceidwadol Awstralia am 11 mlynedd.  Mae’n mor syml a hynny.  Roedd y cyhoedd yn ysu cael gwared o’r hen wr sur, a dyna beth wnaethan nhw ym mis Tachwedd 2007. 

Yn lle John Winston Howard fe gafwyd arweinydd a siaradodd fel gwas sifil/prif weinyddwr cwmni mawr.  Roedd popeth yn iawn tra yr oedd pethau’n symud ymlaen.  Ond pan fethodd Cynhadledd Copehagen, pan fethodd nifer o gynlluniau a phrosiectiau’r llywodraeth a phan ddechreuodd y cyhoedd sylwi bod Rudd yn siarad mewn ffyrdd od yr oedden ni ar ein ffordd i ddiweddglo….end game.

Roedd y busnes “siarad” yn gamebreaker  i sawl un. Roedd Rudd weithiau’n siarad yn nerdaidd tu hwnt, weithiau’n ceisio ei orau glas i swnio fel dyn cyffredin ac weithiau’n swnio fel peiriant dweud eich pwysau.  Nid oes syndod bod un o’i lysenwau yw “y Ruddbot”.  Ond ar y diwedd roedd yn swnio, am unwaith, fel aelod o ddynol ryw.

Mae Julia Gillard yn berson go iawn.  Mae ei hacen trwynaidd Awstraliaidd a la “Kath & Kim” yn dweud cyfrolau amdani.  Fe ddaw o gefndir dosbarth gweithiol (y “battlers”) ac mae hi wedi defnyddio pob cyfle addysgiadol a gwleidyddol i symud ymlaen.  Mae hynny’n apelio’n fawr at drwch yr etholwyr.

Felly mae gan y genedl (a’r Blaid Lafur) arweinydd newydd y mae’r mwyafrif llethol ohnom yn hoff iawn ohoni.  Ac mae gan y Blaid Ryddfrydol, a’i harweinydd eithaf newydd Tony Abbot, wrthwynebydd gwahanol iawn. 

Gwmtwrch i Ganberra.  Mae’n dipyn o daith.  Ac yn coroni’r cyfan i mi – mae Julia Gillard yn gefnogwraig frwd o’r Western Bulldogs !

Gwyn (coch a glas) ei byd.

*Billy Hughes oedd y Brif Weinidog Awstraliaidd arall o dras Cymreig.

Advertisements

1 Sylw

Filed under Uncategorized

One response to “O Gwmgwrach i Ganberra – Wedi Kevin, un o’r Barri ! DIWEDDARIAD

  1. Pam Lai

    A dyma ymateb blogiwr Vaughan Roderick i’r newyddion: ‘Gallwch ddisgwyl dros y dyddiau nesaf i ambell i bapur wneud môr a mynydd o’r ffaith bod Prif Weinidog newydd Awstralia, Julia Gillard, wedi ei geni yn y Barri. Byddai neb yn gwybod hynny o wrando ar ei hacen. Wedi’r cyfan mudodd teulu Ms Gillard i Awstralia pan oedd hi’n bedair oed.’
    Nid yr acen sy’n bwysig wrth gwrs (o gofio acen amryw bleidydd gwrth-Gymreig); yn hytrach, y delfrydau mae hi wedi eu dysgu ar aelwyd ei rhieni, John a Moira, y ddau ohonyn nhw’n dal i fyw yn Adelaide. I raddau, syniadau wedi eu sylfaenu ar hanes trallodus gweithwyr y cymoedd sy’n gyfrifol am ei gwleidyddiaeth hi.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s