Cyflymdra – Diweddariad

Blog trist arall, mae gennyf ofn.

Mae bywyd yn gyflym y dyddiau hyn.  Cyflymdra’r cyfryngau, cyflymdra ffasiynau o bob math, cyflymdra byw a bod. Cyflymdra ym mohb man. 

Y tro hwn, daeth cyflymdra a’i beryglon i’r ddinas hon – Melbourne. Cyflymdra ac alcohol.

Bu farw pump o ddynion ifainc mewn damwain car erchyll ar gyrion y ddinas dros y Sul.  Roedd eu cerbyd yn teithio am 140 kph pan gadawodd y stryd ac aeth yn erbyn coeden. Yng ngeiriau un swyddog ambiwlans, roedd y golygfa ym Mill Park y gwaethaf yr oedd e wedi gweld yn ei yrfa. Roedd y car bellach yn 200 a mwy o ddarnau.

Mae’r digwyddiad wedi codi nifer o gwestiynau a llawer llai o atebion.

Ar ben y rhestr o gwestiynau – pam mae pobl ifainc, dynion ifainc yn bennaf, yn ymddwyn mewn ffyrdd mor beryglus cymaint o weithiau ? Gyrru’n gyflym, yfed gormod, nofio mewn dyfroedd gwyllt ac yn y blaen.  Pam yr holl gymryd risgiau? 

Yn ol un arbennigwr, mae’r ymennydd rhywun yn eu harddegau ac ugeiniau cynnar ymhell o aeddfedu.  Nid yw’r rhai ifainc yn meddwl am yr hyn maen nhw’n gwenud yn drylwyr ac mae gas gan lawer ohonynt ymddwyn yn “wussy”.  Byw yn gyflym yw’r peth.

Tra mae’r awdurdodau’m ystyried ffyrdd newydd o gyfleu’r neges diogelwch ar yr heolydd a sut i gael y neges i gyrraedd yr ifainc, mae cannoedd wedi dangos eu teimladau ar-lein (Facebook ac ati) a thrwry deithio i’r fan lle digwyddodd y ddamwain gyda blodau.  

Mae’r ddau beth – polisi a galar – yn digwydd ar-wahan, heb gysylltiad. O ganlyniad, fe fydd polisiau newydd yn methu, fe fydd sawl un sy’n galaru heddiw yn yfed gormod nos Sadwrn nesaf neu yrru’n wallgof.

Beth i wneud, sut i geisio deall ?

Cyflymdra. 

Yr ugeiniau oedd y tro diwethaf lle’r oedd “byw’n gyflym” yn rhan fawr o gymdeithas.  “The Roaring Twenties” –  cyfnod lle yr oedd’na ddisgwyl o bethau erchyll i ddod, roedden nhw jyst dros y gorwel.  Felly, wnaeth pobl “byw” yn y foment, doedd “yfory” ddim yn beth i feddwl rhyw lawer amdano.

Cyflymdra.  Peth peryg mewn sawl ystyr. Mae’na lawer mwy iddo na gyrru’n gyflym tybiwn i.

Advertisements

Rhowch sylw

Filed under Uncategorized

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s