Colli cawr – Hywel Teifi Edwards

Mae dyddiau’r “cymeriad” a’r “unigolyn go-iawn” yn brysur dod i ben, felly mae colli dyn a oedd yn ddewin o siaradwr cyhoeddus, athrylith o awdur a Chymro “unwaith ac am byth” (one off?) yn ergyd.

Roedd Hywel Teifi Edwards yn un o’r bobl hynny a oedd yn biau llais a adlewyrchodd ei gorff a’i enaid. Ac o ganlyniad roedd yn berl o gyfrannwr i unrhyw bwletin neu raglen ar y radio. 

Pan roeddwn i’n gweithio yn Abertawe – yn Sain Abertawe tra roedd ei fab Huw yn dechreu ei yrfa darlledu ynteu ac yna gyda’r BBC – fe wnes i nifer o gyfweliadau gyda Hywel Teifi.   Roedd y rhai gwleidyddol wastad o safon, ond roedd y rhai oedd yn ymwneud a’r iaith a hanes Cymru yn fwynhad pur. Roedd e’n defnyddio geiriau i’w llawn botensial ac yn trosglwyddo ei wybodaeth, ei frwdfrydedd a’i broffesiynoldeb i’r eithaf.

Mae ffyrdd o gyfathrebu – semaphore, morse, telgram,radio, teledu, ffon, e-bost, twitter – yn newid, ond mae crefft y storïwr yn gonglfaen i’n gwareiddiad ac roedd Hywel Teifi yn y rheng flaen o storiwyr. Roedd yn werth gwrando arno bob amser.

Roedd Hywel Teifi am ddysgu pethau i bobl ac mewn ffordd llawn egni AC adloniant. Perfformiwr a chyfathrebwr o ddarlithydd ac hanesydd. 

Oherwydd doniau Hywel Teifi Edwards, mae miloedd o Gymry’n gwybod llawer mwy am eu gwlad heb deimlo eu bod nhw wedi llyncu rhywfath o foddion addysgiadol.  OND, ac mae’n “ond” fawr – hanes oedd popeth, nid showbiz.

Nid oes gennyf eiriau hanner digonol i son am bwysigrwydd Hywel Teifi i gymaint ohonom.  Yn ffodus, roedd ganddo ef eiriau a llawer mwy.  A phob un yn ei le priodol.

Diolch am ei fywyd a phob dymuniad da i’w deulu.

Advertisements

1 Sylw

Filed under Uncategorized

One response to “Colli cawr – Hywel Teifi Edwards

  1. Catrin Beard

    Teyrnged hyfryd, sy’n dangos fod gan bawb ei brofiad a’i bersbectif ei hun pan gollir cymeriad mor fawr, ond mai’r un yw’r parch a deimlai pawb at HTE.
    Coffa da amdano
    C

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s